Skip to content

Livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer är en cancerform som drabbar kvinnor. Vad som sker är en onormal tillväxt av celler som kan invadera andra vävnader och sprida sig till resten av kroppen. I världen är det den fjärde vanligaste formen av cancer och den fjärde vanligaste dödsorsaken av cancer hos kvinnor. Det är också den näst mest vanligaste cancerformen hos kvinnor. Uppemot 530 000 är drabbade över hela världen. Vanligast förekommande är det i u-länder. I Sverige insjuknar 450 kvinnor i livmoderhalscancer varje år. Inom EU är det 34 000 nya fall varje år och 16 000 dödsfall varje år. Med pågående forskning förbättras prognosen för överlevnad.

Livmoderhalscancer ger sällan symptom

Livmoderhalscancer utvecklas långsamt under flera år och upptäcks genom cellprovskontroller som visar cellförändringar. 30 000 kvinnor i Sverige får detta resultat varje år men det är bara en fjärdedel av dessa som behöver genomgå en behandling. Det utvecklas genom att man blir smittad med ett HPV-virus under samlag. Det är inte alla HPV-virus som leder till cancer men några gör det och det går att vaccinera mot några dessa. Man kan också skydda sig genom att använda kondom vid samlag.

Livmoderhalscancer ger sällan symptom, dock kan vissa kvinnor uppleva blödningar från underlivet vid samlag. Det är ovanligt att kvinnor som är under 25 år får denna cancerform. Det är mer förekommande i åldrarna 30-40 år och över 70 år. Med behandling blir sju av tio kvinnor friska. Rökning, nedsatt immunförsvar och infektioner i underlivet ökar risken för denna form av cancer. Varje kvinna i Sverige mellan 23 år och 50 år blir erbjuden cellprovstagning var tredje år. Vaccinering verkar bäst för de som ännu inte har haft sex och skyddar mot 70 procent av de vanligaste HPV-virusen som orsakar cancerformen.

Behandling av livmoderhalscancer

Om ett cellprov visar att man har livmoderhalscancer får man en remiss till en cancerklinik. Där genomgår man en gynekologisk undersökning när man är nersövd. Ett läkarteam kommer sedan överens om vilken behandling som blir bäst för patienten beroende på hur utbredd cancern är och hur gammal patienten är. Handlar det om en ung kvinna pratar man också om möjligheten för fertilitet eller inte beroende på behandlingen. Ibland kan livmodern behövas tas bort eller strålas. Cancer är en vanlig sjukdom men för många kan det bli en chock, därför finns stöd att få.

Redan vid första kontakten med cancerkliniken finns det så kallade kontaktsjuksköterskor som finns där för att besvara frågor om livmoderhalscancer. Om cancern enbart är i livmodern genomgår man antingen en operation som tar bort livmodern, eller så strålbehandlas den i kombination med cytostatika. Äggstockarna lämnas kvar för att patienten inte ska gå in i klimakteriet. Ofta sker denna operation genom så kallad titthålskirurgi som ger minimalt med ärr. På vissa sjukhus finns en robot som genomför operationen istället och med den behandlingen kan man gå hem redan dagen efter.

Sju av tio kvinnor överlever livmoderhalscancer.

Möjlighet för att bli gravid

Har man livmoderhalscancer som bara är en liten tumör kan man genomföra en operation som samtidigt bibehåller möjligheten att få barn. Det kallas trakelektomi och innebär att en bit av livmoderhalsen sparas tillsammans med livmodern. En tråd sys in för att hålla ihop dessa två. Operationen anses vara säker och ska inte leda till ökad risk för återfall av livmoderhalscancer jämfört med andra former av operation. Det går att få barn efter lyckad operation men det finns en ökad risk för missfall eller för tidigt födda barn. Redan vid första träff med läkaren på cancerkliniken kan du få svar om denna metod fungerar för din cancer.