Skip to content

Skydda dig mot HPV

HPV är ett virus som finns i över hundra olika varianter. Förkortningen står för ”humant papillom virus” som betyder ungefär ”mänskligt vårtvirus”. Det är just vårtor som är det vanligaste symptomet på att man har drabbats av HPV. Vårtorna kan dyka upp på händer och fötter eller i underlivet, både hos män och kvinnor. Om man är drabbad av vårtor i underlivet är det troligtvis kondylom, vilket är en väldigt vanlig form av viruset. Det finns flera sätt att skydda sig för att slippa få dessa problem. Vissa HPV-typer kan ge upphov till andra slags cellförändringar, som kan ha allvarligare följder.

HPV bland unga

Detta virus överförs via kroppskontakt och är vanligare bland unga än hos äldre. Man behöver inte ha synliga vårtor för att det ska smitta, HPV kan bäras latent i kroppen utan att smittbäraren märker av något symptom överhuvudtaget. Viruset sprids snabbt bland sexuellt aktiva unga som inte skyddar sig på ett adekvat sätt, vilket har blivit ett problem både i Sverige och i andra länder. Vissa varianter av detta virus kan leda till allvarliga cellförändringar som i sin tur kan orsaka cancer eller andra svåra immunsjukdomar, därför kallas unga människor till vårdcentralen och ungdomsmottagningen för att se över läget och överväga vaccination.

Sedan några år tillbaka är HPV-viruset ansett som ett allvarligt hälsohot, särskilt sedan forskarna upptäckte att eventuella cellförändringar kan få allvarliga följder. Unga kvinnor löper en förhöjd risk att drabbas av livmodershalscancer som kan göra att den drabbade blir svårt sjuk och i extrema fall avlider. Man bör veta att cellförändringar inte nödvändigtvis innebär cancer, men däremot kan denna ovälkomna rubbning i kroppen leda till att cancer får en bättre grogrund. I och med denna risk är det viktigt att regelbundet ta cellprover för att veta om man har HPV, så att man i så fall kan få rätt behandling.

Alla bör skydda sig mot HPV

Rätt skydd mot viruset

Ett bra sätt att skydda sig mot HPV är att alltid använda kondom när man har sex med någon, eftersom det är i dessa situationer som risken är förhöjd. Viruset smittar vid kroppskontakt och särskilt när två slemhinnor möts, som till exempel vid penetrerande sex eller oralsex. Kondom skyddar både vid oralsex och penetrationssex men det är bra att veta att skyddet inte är 100 procent säkert. Detta virus brukar vanligtvis manifestera sig som könsvårtor om det har överförts sexuellt och dessa brukar gå att se med blotta ögat, men det är viktigt att veta att de kan sitta på ”osynliga” ställen.

Ett exempel på ett ”osynligt” ställe är om en person har drabbats av vårtor högt uppe i slidan eller under förhuden på penis. Vårtor kan även finnas på andra ställen på kroppen och i vissa fall finns inget synligt tecken alls, även om personen ifråga bär på HPV. För att minimera risken att drabbas är det bästa sättet att helt enkelt se till att skydda sig, särskilt om man har sex med flera olika personer. För unga kvinnor och män erbjuds vaccin mot HPV, men det är inte säkert att detta är det bästa sättet att undvika att insjukna. Vaccinen Gardasil och Cervarix har blivit mycket omtvistade på grund av en ökad risk för andra allvarliga hälsoproblem, något som ännu inte är ordentligt utrett. Att testa sig och använda kondom har dock inga biverkningar.

Sprid mer kunskap

Ett av de bästa sätten att minimera risken för att fler drabbas av HPV är att sprida mer kunskap. Ju fler som vet om hur viruset beter sig och hur det smittar, desto bättre chans finns det att minska smittorisken. HPV är väldigt vanligt hos sexuellt aktiva unga och det är just den gruppen som informationen måste riktas mot. Det räcker med ett oskyddat samlag för att viruset ska överföras och sedan kan det vara väldigt svårt att bli av med. Om man är väldigt sexuellt aktiv bör man testa sig ofta och skydda sig efter behov. Som föräldrar till unga vuxna är det viktigt att upplysa barnen om detta faktum.