Skip to content

Gardasil

Gardasil är ett vaccin som länge har rekommenderats till unga kvinnor för att minimera risken att drabbas av livmoderhalscancer. När Gardasil först dök upp på marknaden togs det emot med öppna armar eftersom det är ett effektivt läkemedel mot ett sjukdomstillstånd som riskerar att försämra livskvaliteten betänkligt hos den som drabbas. Senare har vaccinet kommit att diskuteras kraftigt både i media och inne på läkarnas kontor, eftersom det har framkommit misstankar om att medlet snarare kan ha motsatt effekt. När det gäller för- och nackdelar kring ett läkemedel finns det nästan alltid en debatt närvarande, eftersom starka mediciner sällan är odelat positiva. Kring just detta vaccin har meningsutbytet emellertid varit högljutt och ännu är situationen inte utredd.

Vaccinet Gardasil ges i sprutform

Gardasil orsakar problem

Om du har läst tidningar eller lyssnat på radio under de senaste åren har påståenden som rubriken ovan inte varit en ovanlig syn. Gardasil är framtaget som ett vaccin som är tänkt att skydda människor från sjukdomar som orsakas av ett virus som brukar förkortas till HPV. HPV står för humant papillomvirus och anses vara mycket vanligt, särskilt bland unga kvinnor. HPV är ett samlingsnamn och det finns egentligen flera hundra olika varianter av HPV-virus. Om man drabbas kan man riskera att få cellförändringar, vilket i längden kan leda till cancer. I och med den höga risken erbjuds Gardasil som vaccin.

Gardasil är gratis i många landsting runtom i Sverige. Från Kiruna i norr till Kivik i söder uppmanas unga kvinnor och män att söka sig till ungdomsmottagningar eller vårdcentraler för att få detta vaccin. På vissa ställen erbjuds det till och med i skolorna, om det finns en skolsköterska eller skolläkare som har den kompetensen. Denna satsning började för cirka tio år sedan och idag är tusentals unga människor vaccinerade med hjälp av Gardasil. Det är vanligare att unga kvinnor vaccineras än unga män, eftersom anatomin ser olika ut och killar inte har blivit godkända för samma slags vaccinering som tjejer.

Symtom av vaccinet

Ambitionen bakom Gardasil är förvisso positiv, för det är viktigt att mota allvarliga sjukdomar i grind, särskilt när det handlar om så allvarliga tillstånd som cancer. Dock finns det många tveksamheter kring just detta vaccin eftersom det har framkommit att biverkningarna kan vara svåra. Det är flera privatpersoner som har gjort sina personliga upplevelser offentliga, eftersom de har fått stora problem efter att vaccinationen har ägt rum. Många unga kvinnor vittnar om hur de har förlorat sin energi och haft svårighet att hålla sig vakna, till följd av vaccinet. Några berättar om diffus smärta i kroppen och en yrsel som inte ger med sig.

Sedan Gardasil började användas har flera anmälningar inkommit till Läkemedelsverket. Läkarna har utrett flera fall av sjukdomen POTS och det kroniska tillståndet CRPS. POTS står för ”Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome” och innebär att hjärtfrekvensen ökar, vilket i sin tur kan orsaka förvirring och svimningar. CRPS står för ”Complex Regional Pain Syndrome” och innebär att den drabbade har ont i armar eller ben, på ett ofta oförklarligt sätt. Vaccinet Gardasil och det liknande läkemedlet Cervarix tros vara orsaken bakom att ovanligt många unga kvinnor har drabbats av dessa två sjukdomstillstånd. De misstänka fallen utreds både på nationell och internationell nivå, dock utan resultat ännu.

De kortsiktiga symptomen efter att ha tagit Gardasil är att man kan få en lokal smärta i armen där sprutans innehåll har injicerats. Man kan känna av en värmeökning och armen kan svullna lite, något som brukar gå över efter några dagar. Vissa får feber och känner av symptom som liknar känslan när man börjar bli förkyld eller får influensa.

Ett omtvistat medel

Gardasil är onekligen ett hett omdebatterat vaccin som inte lämnar någon oberörd, särskilt inte om man är mamma eller pappa till en ung tjej eller kille. Det är en svår fråga om man ska vaccinera sitt barn eller inte. Givetvis vill alla föräldrar skydda sina barn så bra som möjligt, särskilt mot allvarliga sjukdomar som cancer. När Gardasil först kom var det därför ett väldigt populärt vaccin eftersom det påstods ha ett kraftigt motstånd mot elakartade cellförändringar. HPV-viruset riskerar inte bara att orsaka cancer utan kan även ge upphov till andra sjukdomstillstånd som kondylom och liknande könssjukdomar. Även detta är bra att skydda sig mot, särskilt i den åldern när barnen börjar bli mer sexuellt aktiva och det inte går att kontrollera vad de gör på samma sätt som tidigare.

Ett sätt att få ett fullödigt skydd mot HPV-viruset är att använda kondom. HPV brukar vanligtvis smitta genom att två människor vidrör varandra, i alla fall om den ena personen bär på detta virus. Risken är högre när det två slemhinnor kommer i kontakt, vilket sker vid nästan alla typer av sexuell aktivitet. På grund av detta är det viktigt att upplysa sina barn om att använda kondom såväl vid penetrerande sex som vid oralsex eller andra förehavanden. Det kan kännas obekvämt att ha detta samtal med sina barn men det är viktigt så att de har större chans att behålla hälsan och inte riskerar varken könsvårtor eller cancer.. Att upplysa och uppmuntra till att använda kondom är ett effektivt sätt att undvika det omtalade vaccinet Gardasil.

Ett annat alternativ

I viktiga frågor som handlar om våra barn riskerar tonen ofta att bli hetsig, vilket kan göra att kunskap går om intet och motstridiga läger bildas. I frågan om vaccin mot HPV har detta onekligen skett. Ännu idag är det svårt att få reda på riktig fakta om vad Gardasil egentligen innebär. Det finns klara riskfaktorer kring detta vaccin vilket egentligen borde räcka som anledning att tacka nej till läkemedlet, även om tanken bakom är god. Det tar ofta många år att utreda huruvida ett vaccin faktiskt fungerar och detta vaccin har inte funnits tillräckligt länge ännu. Med tanke på att kondom ger ett bra skydd mot alla typer av HPV-virus är det ett bättre alternativ än att riskera hälsan genom att ta ett omtvistat vaccin.